Es considerarà Espai Cardioprotegit aquell on, com a resultat d’una planificació i dotació de mitjans adequats, es puguin dur a terme les intervencions davant una mort sobtada que s’inclouen dins del que es coneix com cadena de supervivència (aproximació segura, reconeixement de l’aturada, activació precoç del sistema d’emergències, RCP precoç i desfibril·lació precoç) d’acord amb les recomanacions dels consells nacionals de ressuscitació sota l’ampara de l’ERC.