Aquest resum executiu proporciona els algoritmes de tractament essencials per a la ressuscitació de nens i  adults,  i destaca els principals canvis de les guies des de 2010. Es proporciona una orientació detallada en cadascuna de les deu seccions, que es publiquen com documents individuals dins de aquest número de Resuscitation.