Nota DG de Planificació i Recerca en Salut

“METODOLOGIA, DOTACIÓ I REQUERIMENTS L’aprenentatge de les tècniques de SVB i DEA i de les estratègies pedagògiques per ensenyar-les i aprendre-les es du a terme a través de pràctiques amb material de simulació, de manera que hi ha d’haver espai i temps perquè cada...

Decret de mesures d’autoprotecció

DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Decret 302015 autoprotecció Descarregar